Міжнародна Українська Школа
Альф
Відправлено 2008-06-22 09:12 (#22)
Тема: Міжнародна Українська ШколаVeteran

повідомлень: 180
100252525
Місцезнаходження: Ireland
Чи можна отримати освіту і диплом українського зразка будучи за кордоном? Відповідь - МОЖНА.


Міжнародна українська школа створена для громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном та не мають можливості на отримання повної загальної середньої освіти чи вивчення української мови та літератури очно на території своєї держави. Школа є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 91-р. та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2007р. № 595.

Головною метою Міжнародної школи є забезпечення реалізації конституційного права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном (далі – громадяни), та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав (далі - іноземці), на здобуття загальної середньої освіти.

Організація навчання, консультацій, поточного оцінювання навчальних досягнень учнів може проводитися як стаціонарно в приміщенні Міжнародної школи, так і дистанційно в системі on line (за необхідності, при погоджені з Міністерством освіти і науки України на території іншої держави).

Для проведення навчання Міжнародною школою розробляються індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням особливостей дітей, їх здібностей та потреб. Навчання, як правило, здійснюється екстерном у формі дистанційного навчання з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, у вигляді блочних завдань, відео та очних лекцій, практичних занять, консультацій, підсумкових контрольних робіт, тощо.

Мережа класів (груп) Міжнародної школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу за погодження із засновником.

Прийом учнів до Міжнародної школи здійснюється на безконкурсній основі та обумовлюється Правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Зарахування учнів до Міжнародної школи здійснюється на підставі висновку Приймальної комісії за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У Міжнародній школі здійснюється поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання учнів у 4-х, 9-х, 11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст форми і прядок проведення державної підсумкової атестації у Міжнародній школі проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Учні, які навчаються за дистанційною формою навчання шляхом екстернату від державної підсумкової атестації не звільняються.

Державна підсумкова атестація проводиться, як правило, на території України, терміни якої визначаються та затверджуються засновником.

За результатами навчання учням видається відповідний документ про освіту державного зразка (табель, свідоцтво, атестат).

Учні, які за результатами річного оцінювання не засвоїли програмний матеріал з одного або всіх предметів Робочого навчального плану Міжнародної школи, продовжують навчатися після корекції їхнього індивідуального навчального плану.

Заяви про зарахування до Міжнародної української школи слід подавати до Міністерства освіти і науки України за електронною адресою: m_globa@mon.gov.ua, тел./факс +38–044-486-22-35, +38-044-486-24-38.


---------------------------------
Українська Недільна Школа, класи якої, маємо надію, незадовго розпочнуть свою роботу в районах найбільшого скупчення українців в Ірландії (Дублін, Лімерік, тощо), буде працювати, в тому числі, згідно програми Міжнародної Української Школи.
Причепи
----------------
Причепи MUSH.doc (70KB - 4 скачано)
Верх сторінки Низ сторінки